THE SPELL- CHAP38

16012014_3_GDA

A break

Tiếp tục đọc

Advertisements

[K] | The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap18

54da1-nameicon_298372

Chap 18 : Who’s top?

======= Tiếp tục đọc

Advertisements

[K] | The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap17

54da1-nameicon_298372

Chap 17: The fans

T/n : sau khi chìm qá lâu như zậy, tớ make up bằng cách lày ^^

======= Tiếp tục đọc

Advertisements

[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap16

54da1-nameicon_298372

Chap 16: The advice

======= Tiếp tục đọc

Advertisements

[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap14

Chap 14 : The truth

d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819 Tiếp tục đọc

Advertisements

[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap12

54da1-nameicon_298372

Chap 12: The photo

======= Tiếp tục đọc

Advertisements